Afbeeldingen onttrekken

Dit gereedschap onttrekt alle aanwezige afbeeldingen uit een document, dat vooraf in de grid is geselecteerd.

U kunt de map selecteren waarin de onttrokken afbeeldingen moeten worden opgeslagen en deze een naam geven die gelijk is voor alle afbeeldingen (in dit voorbeeld zijn geen bestanden ter vergelijking opgenomen) Bestandsnaam-Image0000, Bestandsnaam-Image0001, etc. met de bestandsnaam van het document waarin de afbeeldingen met hun naam worden opgeslagen, te bereiken door de [F] indicator in te voegen en te kiezen om het bestand te vervangen of in de doelmap te bewaren met behoud van dezelfde naam, het formaat waarin de afbeelding wordt opgeslagen (BMP of JPEG) en hoe steeds de wijze van opslaan voor alle gereedschappen moet zijn ingesteld.