Anonimiseren

Het commando Anonimiseren. PDF-bestanden worden vaak aan andere personen doorgegeven en ongecontroleerd verbreid (o.a. via het internet). Het Anonimiseren is ervoor om alle meta-data (informatievelden) van PDF-documenten in een arbeidsgang te verwijderen.

 

Op deze wijze is het voor een gebruiker van uw PDF-bestanden niet meer mogelijk, aan de hand van de meta-data de oorsprong van de bestanden (auteur, aanmaakdatum, het oorspronkelijke programma waarmee het bestand werd gemaakt, etc.) te achterhalen. Iedere kritische informatie, die niet voor doorgave is bestemd, wordt verwijderd.

De opties Infobibliotheek en de optie XMP  document zijn equivalenten en bevatten de standaard en de eigen metadatagegevens van het document. Ze onderscheiden zich door het feit dat de bestanden verschillende ruimte voor het invoegen van deze informatie gebruiken. De Infobibliotheek is een standaard parameter voor PDF-documenten en het  XMP document (uitgebreid platform metadatagegevens) is een nieuw objecttype, gecreëerd door Adobe, om in gescande metadatabestanden de niet herkende interne structuur van de bestanden toe te staan, benodigd voor het ontleden van de vorige versie van de Infobibliotheek.

De XMP componenten komen overeen met metadatagegevens die koppelingen geweest kunnen zijn van ieder gemaakt bestand, zoals van afbeeldingen, vectorgrafieken, etc. en bevatten normaal de gebruiksmogelijkheden voor het bewerken van zo'n component.