Exporteerhulp

Met deze hulp, toegankelijk via het menu Bestand>Exporteren gridvelden, hebt u de mogelijkheid de inhoud van de actieve grid te exporteren naar een bestand van het formaat csv, txt of html.

In het venster van de exporteerhulp, variant van het dialoogvenster "Opslaan als:" van Windows, kunt u het formaat definiēren voor het exporteren van de actieve grid en de verschillende velden. De geïndividualiseerde gridvelden gemaakt via Bewerken >Creëer nieuwe , actief op het moment van exporteren, verschijnt als geselecteerd, maar de mogelijkheid om deze selectie te wijzigen blijft aanwezig.

Als de gewenste instellingen voor het exporteren zijn gemaakt en de extensie is bepaald, kunt u het vakje aanvinken bij Bekijk resultaat. Als voor het exportformaat voor HTML is gekozen, ziet u het configuratievenster, waaraan een knop is toegevoegd met Opties. Dit venster wordt getoond in onderstaande afbeelding, genaamd HTML exportopties. U kunt de html paginatitel een naam geven en opslaan in de regel Paginatitel.

In samenhang met het te maken type pagina, kunt u definiëren welke type link van het document u wilt instellen met de optie Bestandslink betreffende. Om off-line met een pagina te werken, welke op de harde schijf aanwezig is, kiest u voor de optie Schijf . Om on-line te werken aan een pagina, indien toegestaan, kiest u voor de optie Web. Deze optie kan van pas komen bij het specificeren van een adres of opgeslagen bestanden van documenten. Een voorbeeld van zo'n gespecificeerd adres (www.mysite/pdffiles/%1) staat in het venster aangegeven. Het symbool %1 is een substituut voor de naam van het bestand.

De optie Breek woorden af langer dan: stelt u in staat om woorden die langer zijn dan het ingestelde aantal karakters, op die plaats een ruimte in te voegen. Voor het déactiveren van deze optie vult u een 0 in.

De optie Breek tekstvelden af indien lengte groter is dan: stelt u in staat om het maximum aantal karakters in te stellen die mogen voorkomen in een te exporteren veld. Om deze optie te déactiveren vult u een 0 in.

PDFE ondersteunt gecodeerde velden in Unicode en kunt u daarvoor de optie Gebruik UTF8 codering  inschakelen, waardoor u in staat bent de tekstvelden te coderen volgens de norm UTF8 (een variant van Unicode). Op deze manier kunt u velden exporteren die karakters bevatten groter dan 7bits en dezelfde paginavelden afbeeldt met de tekst voortkomende uit de taal waarvan de paginacodes verschillend zijn. Het is zodoende mogelijk dezelfde paginavelden af te beelden in het Frans, Russisch, Japans, Chinees, etc.