De ScanGrid en de WerkGrid

 

Documenten die gelocaliseerd zijn, nadat een scanbewerking heeft plaatsgevonden, worden getoond in de ScanGrid.De WerkGrid is een toegevoegd scherm waarin documenten van verschillende scanbewerkingen kunnen worden opgeslagen. Dit is noodzakelijk voor een lijst van documenten van verschillende locaties in een grid. De WerkGrid is tevens de locatie waarin verzamelingen die eerder werden opgeslagen via de gridfunctie Bestand>Opslaan zal worden getoond, zowel als de locatie waar de Importeerfunctie Bestand>Importeren bestanden zal laten zien.

Documenten kunnen tussen de beide grid’s worden verplaatst. Dit wordt gedaan door het indrukken van de knop links op de gridselectietab. Deze knop kopieert alle informatie uit de geselecteerde documenten van de actieve grid naar de inactieve grid. Documenten kunnen worden uitgesloten van een grid door op de knop te drukken rechts van de gridselectietab. Deze functies hebben alleen effect op de documentenlijst in een bepaalde grid, data of bestanden op schijf worden niet verplaatst of gewist.

De lijst met documenten in een grid kunnen op verschillende manieren worden gesorteerd, zowel in oplopende als in aflopende volgorde. Het sorteren wordt geactiveerd door te klikken in de kolomkop. Door een tweede keer te klikken wordt de sorteervolgorde omgekeerd.

Om er zeker van te zijn dat het geselecteerde document nog steeds is geselecteerd na toepassing van de nieuwe sorteervolgorde, houdt u simpelweg de Ctrl-toets ingedrukt tijdens het klikken op de kolomkop.

De bestandslijst kan worden gesorteerd op datum of grootte, zelfs als deze kolommen niet zijn opgenomen in de gridlayout. Door te klikken op de D -kolom meteen rechts van de Bestandsnaam -kolom, zal de lijst worden gesorteerd op datumvolgorde; nogmaals klikken zal de volgorde omkeren. Hetzelfde kan met de S -kolom, welke de lijst zal sorteren op bestandsgrootte.

Dubbel klikken op de regel tussen twee kolommen, zal de kolom naar links toe verbreden om er voor te zorgen dat alle woorden in die kolom zichtbaar blijven.

Documenten kunnen worden geselecteerd in een grid op de standaard manier -- gebruik de Shift -toets om individuele invoer te selecteren en de Ctrl -toets om een reeks van invoeringen te selecteren.

Door klikken op de meest linker kolomkop, aangegeven met A, zullen alle documenten worden geselecteerd. Door nogmaals te klikken zullen alle documenten gedeselecteerd worden. Op dezelfde manier, zal door te klikken op de kolomkop I, de selectie in de grid worden omgekeerd.

Dubbel klikken op een invoerveld in de grid, zal het geselecteerde bestand tonen in een extern PDF reader programma.