PDF Info–hoofdscherm

De volgende afbeelding toont het hoofdscherm van PDFE met de PDFInfo tab (links boven) geselecteerd. De volgende uitleg zal enige belangrijke gebieden van dit scherm belichten.

 

De ScanGrid tab wordt geselecteerd aan de bovenzijde van het scherm. Zone 4 toont alle documenten die gevonden zijn met de beschikbare scantools, zoals getoond in zone 1. Deze scan kan rechtsstreeks worden gemaakt met (DiskTree) of op indirecte wijze met (DBDiskTree , DBDisk of DBZoeken). Het scannen moet worden afgerond in volgorde van het invullen van de actieve grid met documenten en is direct beschikbaar, zodra de documenten op de schijf staan en indirect, wanneer het plaatsvond via de database.

Zone 2 bevat de tools die optreden in de getoonde documenten in de grid. Het is deze zone waarin de Infobewerken tool is opgenomen, die het mogelijk maakt de geïndexeerde metadatavelden te bewerken. De Zoeken/Filteren tab in deze zone biedt de mogelijkheid het zoeken of het filteren van documenten in de grid op een specifieke wijze te doen. De Batchgereedschappen tab maakt het mogelijk een bewerking uit te voeren met alle documenten in de grid of alleen met die documenten die zijn geselecteerd.

In zone 3 zijn de tabs aanwezig die kunnen specificeren welke grid er actief is (ScanGrid of WerkGrid ). Met de controlevakjes kunnen individuele documenten worden geselecteerd. De knop links van de ScanGrid tab is de Kopieer-knop die de geselecteerde documenten van de actieve naar de inactieve grid kan kopiëren. De knop rechts van de WerkGrid tab is de Wis-knop die het bestand uit de lijst kan verwijderen. Het bestand wordt niet van de schijf gewist.

Deze zone biedt ook de selectie voor de actieve grid, die rechts van de Wis-knop zit. Deze mogelijkheid biedt de gebruiker de keuze te kunnen kiezen welke velden hij zichtbaar wil maken en de volgorde waarin deze velden verschijnen. Links klikken op het pijltje zal een lijst tonen van gedefinieerde layouts en rechts klikken op het pijltje zal een menu openen om de aangepaste layouts te bewerken, te creëren of te wissen . Met de tabs, vertikaal onder elkaar opgesteld, aan de linkerzijde van het scherm, kunnen gebruikt worden voor het selecteren van de PDFinfo mode (zoals getoond in de bovenstaande afbeelding), de PDFbekijken mode, die al het overige getoonde verwijderd van het scherm en de PDF bestanden toont in het "volledige scherm", de PDF-afbeeldingen mode, die alle afbeeldingen uit de geselecteerde PDF bestanden onttrekt en deze toont en de BatchIO mode, die de Input/Output toont van de batchtools.

Zone 5 laat de kracht zien van de functionaliteit welke is ingebouwd in PDFE: Dit InGridbekijken, toont het geselecteerde document rechtsstreeks in de grid zonder de noodzaak om te schakelen naar de PDFbekijken mode. Als bestanden worden geselecteerd in zone 3, worden ze onmiddellijk getoond in zone 5. Sinds deze functionaliteit is ingebouwd, is het nadeel van de mogelijkheid om schermruimte te "verspillen" niet meer aanwezig, terwijl de grootte van het kijkgedeelte kan worden gewijzigd door de vertikale balk aan de linkerzijde van het bekijkvenster te verplaatsen (zie beneden).

Separeren en instellen van de balken (ook bekend als Splitters (Eng.)) worden getoond zoals in de afbeelding [6]. Dit werkt op gelijke wijze als die in de meeste andere Windows programma's. Echter, klikken op de kleine vertikale balk in het midden tussen de vensters activeert een toegevoegde functie. Links klikken op de kleine balk in het midden tussen de beide vensters zal het rechter venster maximaal vergrootten. Rechts klikken hierop zal dit gebied weer verkleinen. Klikken op dit balkje met de linker of rechter muisknop zal het bekijkvenster weer tot de vorige afmeting terugbrengen.