Venster Batchgereedschappen

Dit speciale venster wordt door de batchgereedschappen (via de tab Batch I/O) gebruikt en is er voor bedoeld, het verloop van de gekozen bewerking na bevestiging d.m.v. de knop Starten verder te kunnen controleren. De knop Stop (alternatief: de Esc toets indrukken) sluit het actuele batch-proces af.

De knop Bewaar log (rechts onder) is ervoor, het "protocol" van het gebruikte gereedschap - d.w.z. de inhoud van het actuele venster tijdens de bewerking van het batchproces getoond - in een tekstbestand op te slaan, om dit eventueel later, indien noodzakelijk, te kunnen raadplegen.