Com escomençar

La primera operacio es necessariament la de catalogar els nostres documents en la base de datos del programa, operacio efectuada utilisant el metodo d'escanejat directe, Arbre del Disc . Naveguem per els nostres discos i carpetes i tots els fichers pdf que es troben seran catalogats de manera automatica. Per a catalogar un disc d'una sola volta triem la seua arrel i marquem l'opcio subcarpetes .

Ara que tenim els documents catalogats podem utilisar les ferramentes d'escanejat indirecte ( BD-Arbre del Disc , BD-Disc i BD-Busca , on BD=BASE DE DATOS) per a trobar un document. Les dos primeres ens permetixen que triem de manera virtual l'arbre de directoris dels nostres discos i la tercera trobar un document a traves de paraules clau en els camps d'informacio o el contingut indexat sense que els discos hagen d'estar presents en l'unitat.

El metodo principal de busca d'un document/asunt usat per PDFE consistix en insertar paraules en els Camps d'informacio (aquells que acabem de catalogar) Conve per lo tant que estos tinguen informacio rellevant per a que els resultats d'esta operacio siguen satisfactoris. Per aixo deurem editar els camps que no estiguen definits o aquells que no continguen l'informacio que deurien. El metodo mes comodo de realisar aixo en PDFE es utilisar la ferramenta Edicio rapida de camps d'Info. En esta ferramenta tenim acces a l'editor de camps, Informacio Editable , al mateix temps que visualisem el document per a una millor identificacio del seu contingut. Este metodo d'edicio permet facilment que es copie i apegue el text del document per als camps editats.

El segon metodo per a localisar un document, Continguts Indexats, necessita que les paraules de contingut dels documents estiguen indexades en la base de datos. Per a efectuar eixa indexacio utilisarem la ferramenta de grup Indexar Textos . Les ferramentes de grup actuen en tots els documents triats en el panel actiu ( Panel d'Escanejat o Panel de Treball ) i s'accedix a ella a traves del selector Ferramentes de processat en grup . Carregem al Panel els documents que vullgam indexar utilisant qualsevol metodo d'escanejat i eixecutem la ferramenta de grup. Despres de realisat esta operacio podrem trobar a traves de paraules clau que formen part del contingut utilisat la ferramenta BD-Busca, opcio Continguts Indexats .

Per a visualisar/extraure les images presents en els documents utilisarem la ferramenta Extraure Images accesible a partir del menu Ferramentes>Extraure Images , menu popup del panel i barra de ferramentes del panel actiu.