BD-Arbre del Disc

Este es un modo d'escanejat indirecte, ya que usa l'informacio previament catalogada en la base de datos. Ens permet navegar per els discos i carpetes de la mateixa manera que el modo directe Arbre del Disc pero per escanejar utilisa la base de datos i es una operacio molt mes rapida i practica ya que no es necessaria la presencia del soport fisic dels documents (CD-ROM, Disquet...) en el moment que efectivament vullgam accedir a un d'ells. Podem navegar per tota la coleccio de CD-ROM's fins trobem el document que busquem. Tal com en el modo Arbre del Disc aci tenim la posibilitat d'escanejar les subcarpetes de la carpeta triada activant l'opcio subcarpeta.