BD-Disc

Este modo permet l'indexacio en el Panel d'Escanejat dels documents que perteneixen al disc triat que hagen sigut previament catalogats. Es correspon a triar en el modo BD-Arbre del Disc  l'arrel del mateix disc en l'opcio subcarpeta activada.