Informacio Editable (InfoEdit)

 

 

Esta ferramenta posibilita l'edicio dels camps d'informacio estandar del document triat en el panel.

El canvit es realisa simultaneament en la base de datos i en el propi document, si este esta accesible en algun soport R/W quan editem dits camps.