Busca/Filtro

 

Esta ferramenta ens permet efectuar una busca entre els documents presents actualment en el panel. Al contrari de l'opcio BD-busca , aci, nomes es pot especificar una paraula i res mes. En compensacio tenim la possibilitat d'especificar en quins camps pretenem trobar-les. El boto busca efectua la mateixa, depenent de l'estat del selector Buscar en, a partir de document triat o del primer del panel.

Si pulsem Filtro s'elimina temporalment del panel tots els documents que no continguen la paraula buscada. Esta accio s'efectua sobre tots els documents del panel o sobre els que estan actualment visibles (ya que alguns poden estar invisibles degut a una operacio anterior) depenent del selector Filtrar en .

El boto Sense Filtrar revertix qualsevol operacio de filtrage anterior i mostra novament tots els documents presents inicialment en el panel.

Si en el selector de camps s'activa l'opcio Continguts la busca s'efectua directa o exclusivament en el contingut de cada document. Tenim aixina la possibilitat d'efectuar una busca en el contingut dels documents sense que haguen sigut previament indexats (indexacio efectuada utilisant la ferramenta de grup Indexar Textos), obviament esta operacio es molt mes lenta. Te la ventaja que podem consultar la linea de text que conte la paraula buscada ya que esta es mostrada en el panel com podem vore en la figura.