Ferramentes de Processat en grup

Aci tenim acces a les ferramentes del grup. Les operacions efectuades per estes son aplicades a tots els documents del panel o nomes aquells triats.

Triem la ferramenta i li donem inici a traves del boto Processar.. .

Actualment tenim sis ferramentes d'este tipo (les sugerencies per aumentar-les son Benvingudes) cada una d'elles te el seu propi panel de configuracio i que anem analisar.