Renomenar: Nom d'Archiu<->Titul

Esta ferramenta permet renomenar el document utilisant per a ell els elements del camp Titul o reestablir este cam com nom del document.

I este es el seu panel de configuracio. En ell triem l'operacio a efectuar i si volem que el programa solicite la presencia del disc de soport (en el cas de renomenar el ficher) quan este no es trobe present.