Extraure Images

Esta ferramenta extrau totes les images presents en el document de la carpeta que triem.

Este es el seu panel de configuracio

En ell triem la carpeta on volem guardar les images extretes i podem posar-li nom que sera comu en totes elles (en este eixemple tenim fichers del tipo Nom del ficher -Image0000, Nom del ficher -Image0001,...

El nom de ficher deu ser indicat en [F] ), tambe definim si volem que quan existix un document en el mateix nom en la carpeta de desti este siga sustituit o preservat i tambe triem el format d'image guardada (BMP o JPEG).

Tenim tambe l'opcio comu a totes les ferramentes, si volem que el programa solicite la presencia del disc original en el cas de que no estiga accesible.