Images – Visualisador/Extractor d'images

Quan es canvia esta vista totes les images del document actiu escomençen a ser extretes. Per a que esta vista estiga accesible en el selector de vistes tenim que activar a traves del menu Ferramentes>Extraure Images, Menu Popup del panel el boto barra de ferramentes.

A l'esquerre tenim l'area de visualisacio i edicio per a exportar les images. A la dreta la visualisacio de les miniatures i  l'exportacio de totes les images presents en el document i a les que el PDFE conseguix accedir. Entre elles es troba una barra de redimensionament que permet dimensionar concurrentment cada una d'estes arees. L'apertura d'images en l'area de visualisacio i edicio es fa a traves de doble clic apuntant sobre la miniatura de l'image que es preten visualisar.

A cada una d'estes arees esta associada una barra de ferramentes.

L'area de visualisacio/edicio:

1- Guarda l'image o sub image definida per el rectangul de seleccio, com ficher de tipo Windows bitmap o jpeg.

2- Copia al portapapers de Windows l'image y sub image definida per el rectangul de seleccio

3- Ferramenta de desplaçament de la vista d'image quan esta es major que l'area de treball

4- Ferramenta de Zoom aplicat a la vista d'image. El boto esquerre amplía el dret reduix.

5- Permet definir una finestra d'ampliacio. L'area definida per la finestra sera ajustada a l'area de treball.

6- Quan actua en el boto esquerre ajusta la vista de l'image a l'area del treball de modo que tota l'image quede visible. Quan actua en el boto dret ajusta l'image a una escala 1:1.

7- Permet definir un area dins de l'image que pot despres ser gravada o copiada en un area de transferencia. Quan existix una seleccio activa i es grava o es copia una image per a transferencia nomes es grava/copia l'area de l'image delimitada per el rectangul de seleccio. Per a desactivar la seleccio cree un area de seleccio nula a traves d'un sol clic sense arrastrar.

8- Volteja l'image horisontalment

9- Volteja l'image verticalment.

10- Rota l'image 90º en el sentit contrari de les agulles del rellonge. L'us d'esta funcio en conjunt en les dos anteriors permet rotar les images en qualsevol sentit.

La barra de ferramentes de l'area Miniatures/exportacio

Te les següents funcions:

1- Activa la ferramenta d'exportacio de les images que exporta les images indicades per la seleccio de les seues miniatures en fichers del tipo Windows bitmap o jpeg.

2- Tria totes les miniatures.

3- Invertix la seleccio actual de les miniatures. Les triades pasen a no ser triades i viceversa.

Tambe es poden triar les images a exportar utilisant els metodos classics de seleccio de Windows, pulsant sobre lrs miniatures i utilisant els botons Ctrl i/o Shift.

La ferramenta d'exportacio d'images triades es la mateixa descrita en la ferramenta d'exportacio d'images en grup, Extraure Images , per lo que totes les explicacions i consideracions descrites per a esta ferramenta continuen seguent valides en este cas.

Per baix d'estes dos arees tenim la barra de ferramentes comu a totes les vistes.