Batch I/O – Finestra d'interfaç d'entrada/eixida.

Esta vista es utilisada per les ferramentes de grup ( Ferramentes de processat en grup ) i servix com interfaç d'entrada/eixida de la ferramenta que estiga treballant en eixe moment.

El boto Parar (o tecla Esc) permet parar el funcionament de la ferramenta que es trobe en eixecucio en eixe moment.

El boto Guardar/Registrar permet guardar el contingut de la finestra de output de la ferramenta Ferramentes de processat en grup en un ficher de text per a una futura referencia.