Barra de ferramentes i area d'informacio del document actiu

Per baix de l'interfaç de les ferramentes del panel tenim l'area de l'informacio del document actiu i la barra de ferramentes

En l'area d'informacio del document actiu podem consultar el disc en el que es troba, espai ocupat per els datos, l'hora en la que es va modificar i la ruta completa.

La barra de ferramentes te tres botons que d'esquerre a dretes servixen per a iniciar l'extractor d'images, iniciar el visualisador e iniciar l'editor de camps d'informacio, i es correspon en les funcions Extraure Images, Vista Rapida i Edicio rapida de camps d'Info presents en el menu Ferramentes i popup menu del panel.