Imprimir totes les Planes

Esta ferramenta facilita les tarees d'impressio de multiples documents. Coloca en la llista d'impressio tots els documents del panel o nomes els triats.

En la seua caixa de dialec mostra quina es l'impressora utilisada, quants documents coloquem al mateix temps per a l'optimisacio de recursos del sistema, i definir si volem utilisar un separador, que pot ser simplement una plana en blanc o qualsevol document en pdf.

Per a imprimir, esta ferramenta necessita d'un programa extern. Si Adobe Acrobat o Acrobat Reader es detectat per el sistema podem utilisar la tecnica DDE (Dynamic Data Exchange/Intercanvit Dinamic de Datos), la mes versatil. L'opcio Impressio Shell utilisa el programa que estiga associat a l'extensio pdf en la Shell del sistema. Si no es detecten les condicions d'impressio (si no existix impressora registrada en el sistema o falta de programa extern en capacitat d'impressio de documents en pdf) la ferramenta presentara el boto d'eixecucio Anar , desactivat.

El correcte funcionament d'esta ferramenta nomes es possible si l'impressora utilisada imprimix al spool de l'impressora. En el cas d'imprimir directament a l'impressora o a l'archiu pot ser que no funcione correctament.