Začínáme

Nejdříve naučíme PDFE vyhledat PDF soubory a vytvořit z nich vlastní databázi. Tento jednoduchý proces provedeme kliknutím na tlačítko Strom. Tímto krokem se všechny PDF soubory načtou automaticky do databáze, po výběru disku "C:", nezapomeňte zatrhnout políčko "Podsložky".

Načtené dokumenty uložené v databázi, lze dále prohlížet nepřímými nástroji (DB-strom , DB disk and vyhledávání DB ). První dva z těchto nástrojů dovolují procházet složkami, které již byly zařazeny do databáze. Třetí nástroj slouží k vyhledávání, dle zadaných požadavků v různých polích PDF souborů. Toto vyhledávání probíhá v databázi, tudíž nezahrnuje hledání v souborech, které se sice na disku nacházejí, ale nejsou ještě zapsány do databáze, a naopak může najít informace ze souborů, které jsou již z disku odstraněny, ale jsou uloženy v databázi.

Touto metodou se vyhledají slova v různých polích a souborech, které byby přidány k databázi, a které byly v PDFE použity. Tuto funkci oceníte, pokud do zadání vyhledávání, uvedete přesnou informaci, která se shodne s informací v PDF souboru. Nástroj Rychlá úprava informace v PDFE umožňuje uživateli upravit tyto pole, aby zadal takové informace, které budou logické, a lze podle tohoto zadání v budoucnu snadněji vyhledávat. Tento nástroj je také dostupný v okně, Úpravy Info. Tip pro pozdější snadnější hledání: Při procházení dokumentem lze vyjmout autentický text z dokumentu a vložit jej do editačního pole, např. autora, nebo nadpis a pod.

Rychlost vyhledávání v dokumentech je závislé na uložené informaci, která byla předtím uložena v databázi. Tuto operaci lze provést funkcí Indexovat texty. Skupinové nástroje jsou schopné procházet všechny dokumenty, nebo jen označené v tabulkách (Načtení rastru a Práce s rastrem) a jsou také přístupné přes funkci Skupinové nástroje. V aktivní mřížce by měly být načteny soubory, pokud možno všechny, ještě před spuštěním vyhledávacího nástroje. Pokud je dokončena operace Zapsaný obsah můžete pokračovat vyhledávacím nástrojem vyhledání DB.

K náhledu, nebo vyjmutím obrázků z dokumentu, lze použít nástroj Vyjmout obrázky (dostupný z nabídky Nástroje>Vyjmout obrázek ). Obrázky lze prohlížel přes stejnojmennou funkci Obrázky na liště programu na levé straně. Tento proces lze provést také přes nástroj Skupinové nástroje.