PDF Informace – Hlavní okno

Následující obrázek ukazuje hlavní okno PDFE, doplněné o PDF Informace a další funkce. Obrázková nápověda zobrazuje část důležitých oblastí tohoto programu.

 

Nejprve vidíte okno Načtení rastru. Okno č. 4, zobrazuje položky, které byly vyhledány, za použití funkce DB-strom, zobrazené pod č.1. Tato funkce lze spustit také příkazem (Strom) nebo nepřímými příkazy (DB-strom , DB disk a vyhledání DB). Prohlížení je podmíněno, zobrazením dokumentů v aktivním rastru a fyzickou přítomností dokumentů na disku, nebo vyměnitelném médiu. Nepřímé příkazy využívají záznamu z databáze.

Pozice č.2 zobrazuje popis položky vybraného dokumentu v rastru. V tomto okně je nástroj Úpravy info jímž se dají upravit nebo změnit zaznamenané informace. Funkce Hledat/Filtr lze nastavit pravidla nebo omezení pro vyhledávání. Funkce Skupinové nástroje dovolí zvolené a povolené operace pro vybrané dokumenty v rastru.

Pozice č.3 zobrazuje, který rastr je právě aktivní (Načtení rastru a Práce s rastrem ). Zátržítka označují jednotlivé dokumenty, které budou vybrány. Tlačítko nahoře v levo by se mohlo nazvat "kopie", lze s ním kopírovat vybrané dokumenty z aktivní mřížky do jiné, která je momentálně skrytá na pozadí. Tlačítko na opačné straně v pravo, by se naopak mohlo nazvat "Mazání", lze s ním odstranit soubory ze seznamu, ale informace na disku zůstávají.

Tato zóna také zahrnuje okénko pro výběr položek, které chcete zobrazit v rastru, toto okénko naleznete dále v pravo od tlačítka "Mazání". Tímto výběrem zvolíte, které informace chcete mít v informačním poli zobrazeny. Kliknutím levým tlačítkem na roletové menu okénka lze vybrat ze seznamu možnost zobrazení záhlaví sloupců, a pravým lze vytvořit nový návrh pro zobrazování. Na levé straně okna, lze vybrat funkci PDFInfo (viz vyobrazení na obrázku), PDF prohlížeč v tomto réžimu se odstraní všechny ovládací prvky z okna, a PDF soubor se zobrazí v celém okně, Obrázek kliknutím na toto tlačítko zobrazíte všechny obrázky obsažené ve vybraném dokumentu v náhledu, a další zobrazení v miniatůrách v pravé polovině okna, v tomto okně je mnoho nástrojů pro práci s obrázky - tyto funkce jsou totožné s různými grafickými programy.

Pozice č.5 - ukázka zobrazuje možnosti PDFE: Soubor vybraný v okně Načtení rastru lze přepnout tlačítkem PDF prohlížeč , popsané a vybrané dle pozice č.3, se okamžitě zobrazí v pravém okně, jak ukazuje pozice č.5. Jelikož při práci je třeba různě měnit náhledy, dle potřeby prohlížení, jsou tyto okna vybaveny posuvníky, na něž na obrázku ukazují šipky z bodu č.6

Tyto posuvníky pracují podobně, jako u jiných programů, kde jsou obsaženy. Nicméně, kliknutím na malý svislý bar v středu zjistíte, že má ještě přidané funkce. Levým kliknutím na tento bar se okno rozšíří na celou šířku obrazovky, a opětovným kliknutím na tento bar, se vrátí do původní pozice. Pravým kliknutím se okno minimalizuje, a opětovným kliknutím se vrátí do původní polohy.