Strom

DiscTree-Strom.Touto funkcí lze nalézt i načíst, všechny soubory PDF, nalézající se na disku, popř. na jiných médiích. Indexová operace je velmi přehledná, jelikož průzkumník projde všechny složky na disku a zaznamená všechny PDF soubory.

PDF dokumenty, které program najde, přidá k vlastní databázi včetně získaných dat. Při této operaci můžete průběh načítání sledovat v okně Načtení rastru, kde se zobrazuje indexování nalezených dokumentů. Tímto procesem se také aktualizuje databáze. Všechny nové dokumenty, které jsou nalezeny, jsou automaticky přidány do databáze, a všechny, které byly z disku odstraněny, jsou taktéž odstraněny z databáze.

Informace z dokumentů, které byly upravené - změněné jsou také aktualizovány během tohoto procesu..

Při této opraci je nutné mít zatržené zátržítko v okénku "podsložky", aby byly prohlédnuty všechny složky.