Indexy a pohyb v katalogu

Toto jsou nejdůležitější operace v PDFE. Indexovat znamená - přímé načtení dat přes nástroj Strom a takto získané výsledky se zapisují do Indexu za použití jednoho ze tří vybraných nástrojů nepřímého prohledávání: DB-Strom, DB disk a vyhledávání DB.