Načtení rastru a práce s ním

Dokumenty, které byly nalezeny se zobrazují v tabulce "Načtení rastru".

Práce s rasterm je další oblast, kde lze seskupit dokumenty, a provádět různé operace s dokumenty zde soustředěnými. Zde se vytvoří seznam dokumentů, z různého umístění, v jediném rastru. Práce s rastrem - dokumenty v něm obsažené lze uložit Soubor>Uložit rastr pozdější zobrazení se vyvolá přes funkci Soubor>Import tato funkce zobrazí již uložené soubory.

Dokumenty lze přesouvat mezi dvěma rastry. Tato oprace se provede, klepnutím na ikonu v levém horním rohu programu. Tímto krokem, přesunete všechny odkazy z aktivní mřížky do jiné. Dokumenty lze po označení v novém rastru vyloučit, klepnutím na ikonu v pravo, na stejném řádku. Tato funkce zredukuje seznam dokumentů v novém rastru -- všechny data a informace o disku jsou takto odstraněny.

Seznam dokumentů v rastru lze seřadit sestupně, nebo vzestupně. Tuto funkci aktivujete klepnutím na šipku v záhlaví okna, vedle "Název souboru", a pořadí je okamžitě převráceno.

Pro zachování pozice u vybraného dokumentu, lze před kliknutím na šipku v záhlaví přidržet klávesu "Ctrl".

Seznam souborů může být řazen dle různých parametrů, názvu, názvu souboru, předmětu, autora, datumu a dalších, dle záhlaví okna rastru. Klepnutím na písmeno D pravé tlačítko vedle Název souboru bude seznam setříděn dle datumu; opakovaným klikem otočíte pořadí v seznamu. Totéž platí o písmenu S, tímto krokem setřídíte seznam dle velikosti souboru.

Sloupce v levo - těmito tlačítky zneviditelníte všechny soubory / A /, popř. vyberete zneviditelnění / I /, druhým kliknutím obrátíte výběr. Požadované soubory se musí napřed jednotlivě označit.

Dokumenty lze vybrat v rastru standartním postupem, zatržením -- použitím Shift vybrat jednotlivé vstupy a Ctrl vybrat rozsah vstupů.

Kliknutím na písmeno Av záhlaví, označíte a tím vyberete všechny dokumenty. Dalším kliknutím všechny dokumenty odznačíte. Podobně pracuje sloupec I, kterým lze převrátit výběr v rastru.

Dvojkliknutím na položku v rastru, bude vybraný soubor zobrazen v externím prohlížeči PDF souborů.