DB-strom

Toto je metoda klasického prohledávání, která využívá načtených indexů v databázi. Tato funkce dovoluje uživateli rychleji procházet a vyhledávat soubory na disku, protože data jsou načítána z databáze, která již byla použita /načtena/. Mimo to, už soubor nemusí být na disku přítomen, ale informace o něm jsou ještě v databázi. Např., celé CD-ROM souborů, může být načteno, ale dokumenty nelze nalézt, jelikož CD je již vyjmuto z PC. Jako v réžimu Strom tak i zde, existuje možnost, prohlédnout všechny podsložky, vybraných složek, zatržením funkce podsložky v zatrhávacím okénku.