DBDisk

Tato funkce zobrazí všechny soubory na disku, které byly načteny a uloženy v rastrech, a indexovány. Nyní je možné je všechny přímo prohlížet přes nastavený prohlížeč. Tato funkce je shodná s prohlížením DB-strom, včetně zatrženého okýnka "Podsložky".