Co je to - PDF Explorer?

Mnoho uživatelů, kteří jsou nuceni k rozsáhlému používání počítačů a jiných elektronických zařízení, potřebují se vypořádat se záplavou souborů PDF. Tyto soubory jsou také známé jako "Acrobat" soubory, z důvodu rozšířeného prohlížeče od firmy Adobe.

Přehled přes tyto soubory se může stát problémem, pokud takto uchovávané dokumenty dosáhnou stovek či tisíců souborů. Velmi často se stane, že název souboru je úplně dezinformující a soubory jsou rozptýleny po různých složkách či vyměnitelných médiích.

V takové situaci je potom obtížné, najít ten správný, tolik potřebný soubor co nejrychleji. PDF Explorer byl navržen jako řešení takovýchto svízelných situací. Program je určen ke snadnému a přehlednému spravování rozsáhlých sbírek PDF dokumentů. Vyhledávací nástroje umí snadno a rychle dospět k požadovanému výsledku.

Přehled informačních polí, které PDFE zpracovává do databází při zapisování:

Systémové položky přenesené ze souborů

Metadata, která vytáhne ze standartního PDF souboru

Pole vnitřní struktury dokumentu

V mnoha případech tyto údaje byly nestandartně zapsaná, nebo obsahují nedostatečná a nesprávná data. Nicméně, tento problém umí PDF Explorer vyřešit vestavěnými nástroji, které dovolí snadnou úpravů těchto údajů.

Program je také schopen zapsat všechna slova obsažená v PDF souboru. Zhotovení takovýchto zápisů, dovolí uživateli při pozdějším hledání, snadné a přesné vyhledávání. vyhledávání z metadat je velmi přesné a rychlé, pokud nelze informace číst, program pravděpodobně hledání vzdá.

PDF Explorer také může vyhledat a vytáhnout obrázky obsažené v dokumentu.

PDF Explorer umí také načíst soubory, které jsou uloženy v komprimovaných archivech ( jako ZIP, RAR a další ). Dle tohoto přehledu možností programu si může uživatel zvážit, zda zakoupení programu stojí za to.

Skupinové nástroje předpokládají opakované úkoly - přejmenování souborů, vytažení obrázků, editace polí a automatizovaný tisk.

Nyní jsem uživatele seznámil s částí možností programu, a je řada na něm, aby zvážil potřebu používání programu. To je téma na další kapitoly tohoto manuálu.