Seguritat

Aci tenim la possibilitat de restringir algunes funcions del programa sent necessaria per a la seua funcionalitat una paraula clau.

La simple activacio d'esta funcio bloquejara l'acces a l'edicio de preferencies del programa i al manteniment i edicio de la base de datos. Tenim la posibilitat de restringir l'edicio dels camps dels documents en la ferramenta Informacio Editable, i de l'escanejat directe, Arbre del Disc.

Quan una d'estes dos opcions esta activada apareix un boto en l'area d'informacio del document actiu, com es mostra en la figura, que permet en qualsevol moment el desbloqueig mijant l'introduccio de la paraula clau, o el bloqueig d'estes operacions.