Visualisador Intern

Ens permet definir quin programa extern va a ser utilisat com visualisador intern .

Les opcions que estan accesibles dependeran del software que tingam instalat en el nostre sistema. En el cas que algun d'ells no el tingam present apareixera un acces directe a la uep oficial del programa.

L'opcio Internet Explorer per defecte permet utilisar visualisadors que s'integren en Internet Explorer pero que no tinguen interfaç ActiveX, lo que imposibilitara el control directe de PDFE. Es el cas de l'excepcionalment rapit Foxit PDF Reader .