Apariencia

Controla l'aspecte grafic dels panels.

Triem la finestra que es vol configurar en Item i especifiquem les caracteristiques del tipo de lletra. Per a que PDFE puga mostrar caracters no ANSI deu utilisar una font TrueType i unicode en sistemes operatius com Win9x. El conjunt de caracters (charset) de la font deu correspondre en la majoria dels casos en el caracter del teclat.

A pesar d'estar mal localisats tenim la posibilitat d'especificar si la finestra efectua una ordenacio automaticament despres de l'escanejat i si volem que la columna Nom d'Archiu continga el cami complet o ruta del document.