Tecles d'acces directe

PDF Info
Ctrl+↑ En l'editor Informacio Editable canvia el document actiu per l'anterior o actual en el panel
Ctrl+↓ En l'editor Informacio Editable canvia el document actiu per el següent o actual en el panel
Ctrl+S En l'editor Informacio Editable guarda els canvits efectuats fins el moment en el document actiu i que no hagen sigut guardats automaticament
Ctrl+A Tria tots els documents del Panel actiu
Ctrl+I Invertix la seleccio en el Panel actiu

 

Visor PDF
Ctrl+↑ Obri en el visualisador el document anterior a l'actualment triat en el panel
Ctrl+↓ Obri en el visualisador el document següent a l'actualment triat en el panel

 

Images
Ctrl+↑ Obri en l'extractor d'images el document anterior a l'actualment triat en el panel
Ctrl+↓ Obri en l'extractor d'images el document següent a l'actualment triat en el panel
Ctrl+A Tria totes les miniatures de les images
Ctrl+I Invertix la seleccio actual de les miniatures de les images
P Canvia a la ferramenta de scroll d'image
Z Canvia a la ferramenta d'alteracio d'escala (Zoom) de l'image
+ Aumenta el factor d'escala de visualisacio de l'image
- Disminuix el factor d'escala de visualisacio de l'image
S Activa la ferramenta de definicio de seleccio
V Efectua una rotacio vertical de l'image
H Efectua una rotacio horisontal de l'image
R Efectua una rotacio de 90º en el sentit contrari a les agulles del rellonge en l'image
Esc Interrompe el proces d'extraccio en el cas de que no haja finalisat
Page Up Carrega l'image corresponent a la miniatura anterior a l'actual
Page Down Carrega l'image corresponent a la miniatura següent a l'actual