Consulta, Edicio i Optimisacio de la base de datos

A esta ferramenta s'accedix a partir del menu ferramenta accesible a partir del menu Base de Datos>Manteniment , i ens permet consultar i editar la base de datos.

En ella podem eliminar un Disc o Carpeta de la nostra base de Datos (el suport fisic: disc, CD-ROM,.. no es vora afectat). Per aixo triem el disc o carpeta que vullgam eliminar i pulsem  el boto Borrar, que es troba en la barra de ferramentes superior o a la tecla Borrar del teclat. Esta ferramenta ens permet excloure de la base de datos aquelles carpetes o discos que no ens interesen.

Tenim tambe la posibilitat de consultar alguns datos estadistiques sobre la base de datos com per eixemple el numero del disc, o documents per disc o carpetes.

Podem tambe editar el camp Etiqueta Virtual , com es mostra en la figura. Este camp li permet donar una etiqueta virtual als nostres discos, en el cas de que l'etiqueta real no siga molt identificativa, lo que ens permetra millorar l'organisacio e indexacio de la nostra coleccio. Per a tal triem l'arrel d'un suport (Disc Fijo, CDROM, ret, etc.) i editem el nou nom de l'item Etiqueta Virtual que apareixera en  l'area d'informacio/edicio.