Editor de disseny dels Panels

Este editor esta accesible a partir del menu popup del selector del panel actiu.

 

 

Este menu ens permet la creacio d'un disseny i/o l'eliminacio d'un creat en anterioritat

Si es l'opcio de creacio no ens apareix el següent panel.

En ell definim quins items estaran presents en la finestra activa. Per aço es prou en colocar els triats en la llista Disponible fins la llista Visible , o viceversa, utilisant els botons presents entre les dos llistes, i ordenar-los en els botons de l'esquerre de la llista Visible . Els que finalment estiguen en la llista Visible , seran els que estaran visibles en el panel si triem el disseny, al que li podem donar-li un nom utilisant la caixa Nom de disseny de Panel per a identificar-lo millor en el selector de dissenys.