Find dubletter

Ved at sammenligne metadata og filegenskaber kan dette værktøj opliste dokumenter, der kan være ens. Oplistningen sker gruppevis. PDF-filer med lige mange sider, samme oprettelsestidspunkt og filstørrelse er selvfølgelig sandsynligvis ens. Andre filegenskaber og metadata kan blive anvendt i forskellige situationer.
Med denne simplificerede udvælgelse og muligheden for at raffinere sammenligningen med CRC (cykliske redundanskontrol) og visuel side ved side kontrol, kan afsløres om dokumenter er dubletter.Til at håndtere hver gruppe af dubletter og vælge de filer, som skal udelukkes, findes også en dynamisk funktionalitet. Med den kan udsøges alle filer, som opfylder brugerdefinerede kriterier, ud over den fil, som skal beholdes.

Find dubletter

Værktøjet kan slette, kopiere eller flytte filer, således at de fundne dubletter let kan behandles.

Først vælges de PDF-filer, som skal sammenlignes. Det kan omfatte mapper, som skannes automatisk, inklusive undermapper, efter PDF-dokumenter.

Efter udtræk af metadata og filegenskaber fra de valgte dokumenter, bruger værktøjet standardopstillingen – eller senest anvendte sammenligningsliste – til gruppering af dokumenterne. Der vises ingen grupper, hvis der ikke er ligheder, men fillisten forbliver internt indlæst, således at der kan ændres på sammenligningsegenskaberne for at undersøge andre muligheder.

Listen over egenskaber, der skal sammenlignes sammensættes med knapperne øverst. Venstre knap (>>) samler seneste sammenligning til genbrug. Plus (+) kan tilføje emner. Hver knap kan ændres til et andet emne eller fjernes fra sammenligningen. "Anvend" knappen udfører sammenligningen med de valgte kriterier.

Listen over egenskaber, der skal sammenlignes sammensættes med knapperne øverst. Venstre knap (>>) samler seneste sammenligning til genbrug. Plus (+) kan tilføje flere emner. Hvert knap kan ændres til en anden egenskab eller fjernes fra sammenligningen. I menupunkterne er et punkt – "Scripts..." – som giver adgang til brugerdefinerede scriptfunktioner. Scriptfunktionerne oprettes med den indbyggede scripteditor, der startes fra punktet "Administrer scripts...". Funktionerne oprettes efter samme regler som under værktøjet til omdøbning. Den returnerer en string, der sammenlignes med de tilsvarende værdier i alle de øvrige filer. F.eks. tjeksum af PDF tekst, en værdi for sidestørrelse mm.

Knappen "Anvend" udfører den ny sammenligning efter den aktuelle liste.

Venstre værktøjslinje giver adgang til styring af af dublet-funktionaliteten:
- CRC-knappen sammenligner resultatet af en CRC32 tjeksum for hver af de valgte grupper, og udelukker alle filer i gruppen, som ikke har samme tjeksum. Nyttigt til at finde fuldstændig ens filer.  Når en fil udelukkes fra en sammenligning, forbliver den på den interne liste, så andre sammenligninger viser den igen, hvis der sker sammenfald.

- Funktionaliteten dynamisk valg anvendes til at vælge alle filer i hver af de valgte grupper, som opfylder kriterierne. Vælg f.eks. alle filer med det nyeste ændringstidspunkt, vælg alle filer med et kort navn osv. På den måde vælges let de filer, der skal slettes. Der udvælges gennem scripts og der kan altid oprettes nye brugerdefinerede scripts, der bedst opfylder det konkrete behov.

Slet- og flythandlingerne fjerner de berørte filer fra den interne liste, så yderligere sammenligninger ikke omfatter disse filer.

Eksport til CSV-fil eksporterer oplysninger om dubletgruppen til en semikolonsepareret fil, således at resultatet kan behandles i andre programmer.

(c) 2006-2017 RTT