Zoeken/Filteren

Deze optie maakt het mogelijk een zoekactie of een filtering in een PDF bestand te maken, dat reeds in het actieve grid aangevinkt is. In het geval dat er in de grid bijvoorbeeld te veel documenten zijn aangevinkt, biedt de functie Zoeken/Filteren u een overzichtelijkere opstelling van de door u gezochte PDF bestanden.

In tegenstelling tot de modus DBZoeken (waarin u met een zoekwoord naar behoefte informatievelden, als ook inhouden kunt laten doorzoeken) kunt u hier uitsluitend informatievelden aangeven waarin zal worden gezocht. Activeer of déactiveer daartoe de gewenste velden in de lijst, welke zich ter rechterzijde naast het invulveld voor het zoekwoord bevindt.

Nu staan u twee verwante functies ter beschikking:

1.   De knop Zoeken stelt een zoekactie in werking in PDF bestanden van de actieve grid. De onder de knop Zoeken zichtbare optie Zoeken vanaf maakt het mogelijk twee soorten zoekopdrachten te geven: Geselecteerde  begint het zoeken vanaf het eerste PDF document, dat is aangevinkt - niet alle aangevinkte bestanden worden noodzakelijkerwijze doorzocht. De optie Eerste  begint het zoeken daarentegen steeds bij het eerste in de grid aangevinkte document - en worden nu ook alle aangevinkte documenten doorzocht.

2.   De knop Filter  werkt enigszins anders: Hier worden voor korte tijd alle PDF bestanden uit de actieve grid verwijderd, die niet de door u gewenste zoekwoorden bevatten. Daardoor beschikt u over een overzicht, waarin alleen de bestanden in de grid zichtbaar blijven, waarin de gezochte woorden voorkomen. De optie Filter vanaf regelt de manier van filteren: Alles schakelt het gewenste filter in voor alle in de grid actieve bestanden. Daarentegen bewerkt Huidig, dat alleen uit bestanden gefilterd wordt, welke reeds aangevinkt resp. reeds gefilterd werden. Op deze wijze kunt u bij grote hoeveelheden bestanden meervoudige filteringen na elkaar uitvoeren en stap voor stap de gezochte bestanden verzamelen.

De knop Ongefilterd verwijderd alle tot dusverre gebruikte filters en toont wederom alle bestanden, die voor het gebruik van de filters in de actieve grid zichtbaar waren.

Tenslotte nog een bijzonderheid van de zoekfunctie: Wanneer in de keuzelijst van de te doorzoeken informatievelden de optie Inhoud geactiveerd is, wordt uitsluitend de tekstinhoud van alle aangevinkte PDF bestanden doorzocht. Het doorzoeken van de informatievelden wordt daarbij automatisch gedeactiveerd. Op de wijze wordt ook binnen de functie Zoeken/filteren een zoekactie naar geïndexeerde inhoudswoorden mogelijk, die u reeds in samenhang met de functie DBzoeken hebt leren kennen. Let er echter wel op, dat een zoektocht naar inhoudswoorden eerst dan mogelijk is, wanneer vooraf een automatische indexering van teksten van alle PDF bestanden is doorgevoerd (met behulp van de functie Indexeren tekstwoorden in de batchgereedschappen).

Het zoeken naar geïndexeerde inhoudswoorden is altijd trager dan het zoeken in de informatievelden, daar hierbij veel meer informatie doorzocht moet worden. Anderzijds biedt het zoeken naar inhoudswoorden het voordeel, dat PDF Explorer u halverwege het zoeken naar bestandsnamen meteen de tekstregels toont waarin zich de gezochte zoekwoorden bevinden. Aldus wordt het mogelijk eenvoudiger te zoeken naar speciale tekstregels binnen PDF bestanden.