Batchgereedschappen

In het volgende hoofdstuk worden de Batchgereedschappen van PDF Explorer beschreven. De overeenkomst van deze functies bestaat eruit, dat de gekozen bewerkingen niet op een enkel bestand, doch op een hele serie bestanden tegelijk wordt losgelaten. Het betreffende commando behoeft niettemin eenmalig te worden gegeven.

 

 

Deze functies worden altijd geactiveerd in twee op eenvolgende stappen:


1.    Het kiezen van de gewenste bewerking.
2.    Het bevestigen ervan door de knop Starten in te drukken.

Nu staan er zes gereedschappen van dit type ter beschikking (voorstellen voor nieuwe batchgereedschappen zijn welkom!). Elk van deze functies beschikt over een eigen configuratievenster. De respectievelijke functies en hun betreffende configuraties worden in het nu komende beschreven.