Sneltoetsen

PDF-Informatie
Ctrl+↑ Gaat naar Info bewerken van het voorgaande document, dat in de actieve grid werd aangegeven
Ctrl+↓ Gaat naar Info bewerken van het volgende document, dat in de actieve grid werd aangegeven
Ctrl+S Slaat alle in Info bewerken doorgevoerde wijzigingen op
Ctrl+A Selecteert alle documenten in de actieve grid  
Ctrl+I Keert de actuele keuze in de actieve grid om

 

PDF-bekijken
Ctrl+↑ Gaat naar PDF bekijken van het voorgaande document, dat in de actieve grid werd aangegeven
Ctrl+↓ Gaat naar PDF bekijken van het volgende document, dat in de actieve grid werd aangegeven

 

Afbeeldingen
Ctrl+↑ Opent in het bekijkvenster het voorgaande document, dat in de actieve grid werd aangegeven
Ctrl+↓ Opent in het bekijkvenster het volgende document, dat in de actieve grid werd aangegeven
Ctrl+A Selecteert alle afbeeldingen in het miniatuuroverzicht
Ctrl+I Keert de actuele keuze in het miniatuuroverzicht om
P Activeert in het afbeeldingenoverzicht de schuiftool (scroll tool)
Z Activeert in het afbeeldingenoverzicht de zoomtool
+ Vergrotingsfactor van de afbeelding verhogen (inzoomen)
- Vergrotingsfactor van de afbeelding verkleinen (uitzoomen)
S Activeert in de actieve grid de optiekeuze
V Laat de afbeelding vertikaal roteren
H Laat de afbeelding horizontaal roteren
R Laat de afbeelding 90 graden linksom roteren
Esc Verlaat het afbeeldingsoverzicht
Page Up Laadt de voorgaande afbeelding van het miniatuuroverzicht in het bekijkvenster
Page Down Laadt de volgende afbeelding van het miniatuuroverzicht in het bekijkvenster