Samle/Omordne sider

Værktøjer

Hermed kan samles flere pdf-dokumenter og billeder (bmp, png, jpeg, gif og tiff) til ét og/eller siderne kan omordnes. I de dokumenter, som er valgt med værktøjet, skal vælges rækkefølge og filer, som skal medtages. Som resultat dannes et pdf-dokument med disse sider.

Samle/Omordne - dialogboks

Filer valgt med højrekliksmenuen ses på fillisten. Værktøjslinjen har knapper til at ændre rækkefølgen, fjerne filer fra listen, eller med Kloning gentage en fil som kildefil (nyttigt, når siderne i et dokument skal omordnes).

Samler dokumenterne i listen sekventielt-markering bruges til først at samle alle side 1 i dokumenterne derefter samle alle side 2 og indsætte dem osv. indtil dokumenterne er samlet. Nyttig til f.eks. at tilføje to filer, som indeholder henholdsvis de ulige og de lige sidenumre i det nye dokument.

I Medtag sider-kolonnen kan angives hvilke sider, der skal medtages fra det enkelte dokument. Mulighederne kan ses i værktøjstippet nedenfor. Fremkommer, når musen føres over "?-feltet":

Samle/Omordne-regler