Indsæt/Tilføj sider

Bruges til at indsætte sider - eller hele dokumenter eller billeder (bmp, png, jpeg, gif og tiff) - efter eller før en specifik side, i pdf-dokumenter.

Indsæt/Tilføj - dialogboks

Filer, der vælges med højrekliksmenuen, skal have sider indsat. Filerne ses i den øverste liste.

Værktøjet starter med at spørge efter de filer ("Vælg fil(er) med sider at indsætte/tilføje"), som indeholder sider, der skal indsættes. De filer står på den nederste liste. Listen fungerer som Samle/Omordne sider, hvis der er oplistet mere end et dokument. Først udføres en samling, som fremstiller den fil, der indsættes i dokumenter i den øverste liste.

Indsætningspunkt-kolonnen angiver, hvor siderne skal indsættes. I øverste liste kan højrekliksmenuen bruges til at definere fælles indsætningspunkter.

Med Indsæt før indsætningspunkt eller Indsæt efter indsætningspunkt angives relativ placering af siderne, som skal indsættes.

I Gemmemåde vælges om kildefilen skal overskrives med eller uden backup eller om der skal gemmes i en anden mappe.

Værktøjstippet nedenfor fremkommer, når musen føres over "?-feltet". Her opsummeres funktionerne og Medtag sider-reglerne, som anvendes.

Indsæt/Tilføj-regler