Split/Udtræk sider

Siderne i et pdf-dokument kan splittes ad eller udtrækkes, således, at der dannes ny(e) pdf-dokument(er). Med Split/Udtræk-reglerne kan specificeres de sider - enkeltstående eller interval -, der skal behandles.

Split/Udtræk - dialogboks

I Split/Udtræk-regler indtastes det udtryk, der bestemmer, hvilke operationer, der skal udføres på den omhandlede fil.

Syntaksen for reglerne kan ses i værktøjstippet nedenfor. Fremkommer, når musen føres over "?-feltet":

Split/Udtræk-regler

I Outputmappe indtastes, hvor de(n) ny(e) fil(er) skal gemmes.