Vytažení textu

Toto je jednoduchý nástroj užívaný pro vytažení textového obsahu z PDF dokumentů do textového souboru.

Split pages tool screenshot

V poli Stránkový rozsah zadáme rozsah stran, ze kterých chceme vytáhnout text, pokud nezadáme rozsah, bude vybráno všechno.

Řetězec stránkového předělu je řetězec, který signalizuje stránkový předěl ve výstupním textovém souboru. První položka může být odkaz na číslo stránky [p] a za lomítkem uvedeno [P] kontrolní slovo.

V řádku Výstupní složka zadáme cestu ke složce, kam chceme uložit vytvořený textový soubor.

V posledním poli vybereme kódování, standardně užívané pro textové soubory. Vyberte z ANSI, UTF8 a UNICODE.