Nastavení anonymity

Jak naznačuje název, tento nástroj se používá pro zachování anonymity, proto tímto nástrojem odstraníte veškerá dostupná popisná data datových prvků ( metadata ), které by jinak v PDF dokumentech byly klasicky dostupné. Takto nikdo zpětně nemůže vysledovat jakým nástrojem byl dokument vytvořen, jaké byly použity datové komponenty, časy vytvoření nebo otevření a další informace, které mohou být v PDF dokumentech přítomné.

Anonymizer screenshot

PDF soubor obsahuje více míst, kde bývají uloženy popisná data a informace, volby tohoto nástroje dovolují nastavit výběr kompletního vyčištění.

Informační slovník a Dokument XMP jsou podobné a obsahují standardní a obvyklé vyhledání popisných dat, datových prvků. Pracují odděleně, protože soubory také využívají dva různé prostory k ukrytí informací. Informační slovník vznikl v počátcích standardních PDF dokumentů a Dokument XMP (rozšířené východisko popisných dat datových prvků) to je nový typ objektu vytvořený v ADOBE, a proto se musí použít stará verze Informačního slovníku, který zná vnitřní strukturu souborů. Tento typ popisných dat může být vložen do téměř každého typu souborů, proto takové opatření.

Součásti XMP reagují na popisná data datových prvků, které jsou napojeny na součásti PDF, jako jsou obrázky, vektorová grafika apod., také reaguje na součásti, které ovládají zmíněné prvky a běžně obsahují identifikační informace.