Informant problemes

Si troba problemes, per favor visite http://www.rttsoftware.com i descarregue l'ultima versio per a verificar si l'assunt ha sigut resolt. En cas contrari, per favor envie un informe de fallos a pdfe@rttsoftware.com.

Enviar comentaris/sugerencies

M'agradaria escoltar-lo. Si te una idea fantastica que l'agradaria vore implementada, per favor envieme-la i probablement utilisara la nova funcio en la següent edicio publica.