Wat is PDF Explorer?

Veel gebruikers die veelvuldig gebruik maken van computers of andere electronische apparaten voor het werk of genoegen zullen ongetwijfeld een groot aantal PDF (portable document format) bestanden hebben verzameld. Deze zijn ook bekend als "Acrobat" bestanden wegens de enorme populariteit van het freeware programma "Acrobat Reader", uitgegeven door Adobe.

Het managen van PDF bestanden kan een probleem worden wanneer een collectie PDF bestanden een omvang heeft bereikt van honderden of zelfs duizenden documenten. Heel vaak is de bestandsnaam onduidelijk over de inhoudelijke informatie en de bestanden zelf kunnen verspreid zijn over verschillende mappen en schijven.

In een dergelijke situatie, is het erg moeilijk een bepaald document te vinden dat een tijd daarvoor is gelezen. PDF Explorer werd ontwikkeld als oplossing voor vele van de genoemde problemen. Het programma werd ontworpen om gemakkelijk toegang en inzicht te verkrijgen in PDF bestanden. De zoektools bieden eenvoudige toegang tot de informatie.

De volgende velden worden toegevoegd aan de PDFE database tijdens de indexering:

Veldspecificatie van het bestandssysteem

Metadatavelden behorende tot de standaard PDF documenten

Velden betreffende de interne structuur van het document

 

In veel gevallen, zijn sommige van deze velden niet netjes ingevuld of bevatten data die duidelijk ontoereikend of incorrect is. Echter, dit is geen probleem voor PDF Explorer, sinds het gereedschap (tools) bevat dat het mogelijk maakt deze velden op een eenvoudige manier te wijzigen.

Het programma kan ook alle woorden indexeren die voorkomen in de PDF bestanden. Deze wijze van indexeren biedt de gebruiker de mogelijkheid om op eenvoudige wijze op later tijdstip zoekacties te ondernemen. Indien een zoekactie van metadatavelden (meer specifiek, bieden deze velden sneller resultaat) niet het gewenste resultaat oplevert, zal een zoekactie in het actuele document mogelijk wel resultaat opleveren.

PDF Explorer kan ook zoeken, onttrekken en bekijken (via een eenvoudige navigator) naar de afbeeldingen in een document.

PDF Explorer kan tevens toegang verkrijgen tot gecomprimeerde bestanden in archieven (zoals ZIP, RAR en ACE). Dit gebeurd op een zichtbare wijze en de gebruiker realiseert zich niet eens dat het al is gebeurd.

Batchverwerking is mogelijk voor repeterende taken, zoals het hernoemen van documenten, het onttrekken van alle afbeeldingen, het wijzigen van een veld en het afdrukken, kunnen automatisch plaats hebben.

Dit waren een aantal mogelijkheden van het programma zoals besproken, zodat gebruik door u kan worden overwogen. Dat is het thema van het volgende hoofdstuk van deze handleiding.