Bekijken, Bewerken en Optimaliseren van de database

Met deze optie van het menu Database/Bewerken, kunt u enkele veranderingen aan de database maken. Hier kunt u b.v. afzonderlijke takken (datadrager, map) uit de database verwijderen.

Hiertoe kiest u in de getoonde boomstructuur de te verwijderen datadrager of map en bevestigd de actie via de knop Verwijderen, die zich  aan de bovenzijde van het venster bevindt (alternatief: de Del toets van het toetsenbord indrukken). Let er op, dat de knop Verwijderen niet voor alle takken van de database actief is. Deze functie kunt u gebruiken om afzonderlijke mappen of datadragers, die voor u geen interessante PDF documenten bevatten van de indexering en de zoekacties uit te sluiten. Bovendien worden hier een aantal statistische gegevens aan de database toegevoegd, n.l. het aantal van in de database aanwezige datadragers en het aantal documenten voor iedere datadrager of map.

U kunt hier ook een Virtueel label voor de datadrager invoeren, die voor de interne database van PDF Explorer wordt aangewend. De toekenning van een virtueel label is niet strikt noodzakelijk, maar kan zinvol zijn, wanneer de feitelijke datadragerbenaming (b.v. "Schijf_D") niet goed leesbaar is en welke PDF bestanden zich hierop bevinden. Een duidelijkere zelf gekozen benaming kan hier meestal uitkomst brengen.

Voor zover u een virtueel label hebt ingevoerd, wordt deze benaming voor alle gereedschappen van PDF Explorer aangegeven, die met de datastructuur van doen hebben (b.v. Schijflabel). Om een virtuele benaming in te voeren,