Udtræk tekst

Et enkelt værktøj til at udtrække tekstdelen af indholdet i pdf-filer til tekstfiler.

Udtræk tekst - dialogboks

I Sideområde indtastes sidenumrene, hvorfra teksten skal udtrækkes. Ved blank behandles alle sider.

Sideskifttekst bruges til at vise sideskift i outputfilen. For at indsætte sidetal indtastes [p] og for sideantal [P].

Outputmappe bruges til at angive mappen, hvor udtrækket skal gemmes.

Kodning kan vælges som ANSI, UTF8 og UNICODE.