Licensaftale

Prøveversion

Dette er ikke freeware. Hermed gives tilladelse til at bruge prøveversionen til test og vurderinger af dens virkemåde med andre programmer og computersystemer mm. gratis i 30 dage.

Ophavsretslovgivningen gælder for både prøve- og licensversionen og ophavsretsindehaveren beholder alle rettigheder.

Distributionsvilkår:

Den uregistrerede prøveversion af programmet må frit distribueres, under forudsætning af, at programmet ikke er modificeret. Ingen person, organisation e.l. må tage sig betalt for distribution af den gratis prøveversion eller forbinde det med et andet produkt (bladudgivelse, software osv.) uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

Licensversion

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Denne slutbrugerlicensaftale er en lovlig bindende aftale mellem brugeren (enhver form for juridisk person) og RTT, forfatteren til dette program.

Ved at installere, kopiere eller på anden måde bruge programmet, tiltræder brugeren at være bundet af vilkårene i slutbrugerlicensaftalen.

SOFTWARELICENS

Dette softwareprodukt er beskyttet af ophavsretslovgivningen og internationale regler, såvel som anden relevant lovgivning. Produktet er givet i brug - ikke solgt. Du må ikke udleje, lease eller udlåne produktet. Du må med permanent virkning videregive dine rettigheder efter denne slutbrugerlicensaftale, forudsat at du ikke beholder nogle kopier, at du videregiver hele softwareproduktet og slutbrugerlicensaftalen, og at modtageren accepterer vilkårene i slutbrugerlicensaftalen.

TILDELING AF LICENS

Personlig licens:
---------------------------------------------------------

Denne programversion må installeres på op til to computere, forudsat at det kun afvikles på ét system ad gangen. F.eks. en installation hjemme og en på jobbet og kun brugt af licensindehaveren. Samtidig brug af produktet af flere personer kræver yderligere licenser. Brug af produktet over et internt netværk kræver en licens for hver bruger.

Flerbrugerlicens:
----------------------------------------------------------

Denne programversion må installeres på så mange computere, som licensindehaveren har på den i licensen angivne adresse, forudsat at det kun afvikles samtidigt på op til så mange computere, som det er specificeret i licensen. Samtidig brug af produktet af flere personer end det i licensen angivne antal kræver yderligere licenser. Brug af produktet over et netværk kræver, at alle computere på netværket, der bruger programmet, befinder sig på licensindehaverens adresse.

GENERELT

Licensindehaveren, enhver form for juridisk person, må ikke bruge, kopiere, udleje, lease, sælge, ændre, dekompilere, disassemble, bruge "reverse engineering" på, eller overføre softwareproduktet med mindre, det er bestemt i aftalen. Enhver således uautoriseret brug vil medføre øjeblikkelig bortfald af licensen. Alle licenser udstedes til et personligt brugernavn eller til navnet på en institution, organisation e.l.

Frasigelse af garanti

Jeg gør alt for at sikre mig, at softwareproduktet er så fejlfrit som muligt. Men ifølge Murphy's lov er intet software fejlfrit, og antallet af fejl stiger med programmets kompleksitet. Jeg kan ikke garantere, at softwareproduktet kan afvikles fejlfrit på ethvert system, på enhver Windowscomputer, eller sammen med alle andre programmer. Jeg fraskriver mig herved ansvaret for enhver skade. I intet tilfælde kan jeg eller mine leverandører holdes ansvarlig for nogen specielle, tilfældige, indirekte, eller konsekvensskabte skader (inklusive, uden nogen begrænsning, tab af fortjeneste, driftstab, tab af oplysninger, eller ethvert andet finansielt tab) fremkommet ved brug af eller manglende mulighed for at bruge softwareproduktet. I hvert fald er ansvarsforpligtelsen begrænset til registreringsbeløbet. Brug venligst ikke kritiske data til at afprøve softwareproduktet. Findes fejl under afprøvningen, så rapportér dem venligst, og tag det i betragtning, hvis fejl begrænser den brug, som er tiltænkt. Brugeren accepterer softwarefejl efter registrering. Enhver beskrivelse af fejl modtages, men jeg kan ikke garantere, at fejlen kan rettes.

Tak for forståelse og samarbejde.