Skannet tabel og Arbejdstabel

Dokumenter, som er fundet i en skanning, vises i billedet "Skannet tabel" (til venstre ovenfor).

Billedet "Arbejdstabel" (til højre ovenfor) kan bruges til at samle dokumenter fra diverse skanninger. Dermed kan der dannes én liste over dokumenter, som er gemt forskellige steder i systemet. Det er også i arbejdstabellen, at samlinger, der tidligere er gemt med menuen Fil > Gem tabel... bliver vist, ligesom resultatet af menuen Fil > Importér... vises i arbejdstabellen.

Dokumenter kan overføres mellem de to tabeller. Det gøres med knappen til venstre for tabelfanebladene. Dermed kopieres alle data om de valgte dokumenter fra den aktive tabel til den inaktive. Dokumenter kan undtages med knappen til højre for tabelfanebladene. Disse funktioner påvirker kun listeoplysningerne i de konkrete tabelbilleder - ingen data eller filer bliver flyttet eller slettet.

Listen i en tabel kan sorteres på forskellige måder i enten stigende eller faldende rækkefølge. Sortering sker ved at klikke på en kolonneoverskrift. Klikkes igen vendes sorteringsrækkefølgen.

For at sikre, at det valgte dokument stadig er valgt efter en ny sortering, holdes Ctrl-tasten nede, mens der klikkes på kolonneoverskriften.

Listen kan sorteres efter dato og størrelse, selvom disse kolonner ikke direkte er med i tabellayoutet. Klik på bogstav D kolonnen til højre for Filnavn-kolonnen sorterer efter dato. Klikkes igen vendes sorteringsrækkefølgen. På samme måde med bogstav S kolonnen, som sorterer efter filstørrelse.

Dobbeltklik på linien mellem to kolonner udvider kolonnen til venstre for linjen, således at hele teksten er synlig .

Dokumenter vælges i tabellen på sædvanlig måde - brug Shift-tasten for at vælge en samling af filer, brug Ctrl-tasten for at vælge flere individuelle filer.

Klik på bogstav A kolonnen vælger alle dokumenter. Klik på bogstav I kolonnen vender valget i tabellen.

Dobbeltklik på et emne i tabellen åbner filen i den valgte eksterne PDF-læser.