Překlad pro Vás připravil "HaWer"

........................................................................

Tento překlad nápovědy není kompletní.

Český manuál programu PDF Explorer bude překládán postupně, dle dodaných textů autorem.Text smluvního ujednání považujte za orientační překlad, aby byl uživatel seznámen s textem o čem se v něm praví, jinak bude mít platnost před tímto překladem vždy smlouva sjednaná v souvislosti s převzetím software.

Pokud v tomto celkovém textu, popř. v překladu programu, naleznete jakékoliv chyby, či nesrovnalosti, prosím kontaktujte mě na níže uvedený E-mail, pokud bude Váš postřeh oprávněný, pokusím se v rámci možností chybu napravit. PS:- některé detaily z důvodu dlouhého textu, musely být redukovány oproti originálnímu textu, jelikož by byly v programu nečitelné, protože by přesahovaly viditelné / zobrazovatelné pole/, a textu by bylo vidět pouze část.