Zabezpečení heslem

PDF - zabezpečení heslem, je nástroj k zabezpečení souborů FDF. Např. můžete použitím hesla omezit uživatele k jakým - koliv úkonům, tisku, kopírování, vyjmutí částí dokumentů, atd.

Split pages tool screenshot

Kompatibilní volba je určena k vytvoření PDF souboru. Toto zadání je důležité, pokud potřebujete, aby váš soubor mohl být otevíraný i staršími verzemi prohlížečů. Pro lepší bezpečnost a širší volby se vždy vzhlíželo k novým verzím, pokud by nás netrápila dostupnost k různým uživatelům.

Šifrovací úroveň nastavení druhu algoritmů použitých k šifrování PDF souboru. Vyšší úroveň lépe ochrání vaše soubory. Zvolit Bez zabezpečení, tuto úroveň můžete vybrat, pokud nechcete soubory chránit před jakými - koliv zásahy.

Součásti dokumentu k zašifrování - určit součásti dokumentu, které budou šifrovány. Tato volba je užitečná mimo popisná data, pokud chcete chránit váš dokument, ale také potřebujete, aby soubor byl zaznamenaný v obsahu popisných prvků, které neznají jak rozšifrovat heslem chráněné objekty.

Pokud zadáte " Otevřít heslem ", soubor může otevřít jen uživatel znající heslo.

Podobně můžete nastavit omezení tisku, kvality tisku, výtah obsahu nebo manipulaci s dokumentem. Tato omezení jsou nastavena v nástroji pro prohlížení PDF, proto nemusí být 100% garance neprostupnosti.