Značka/Vodotisk

Nástroj ZNAČKA - VODOTISK slouží pro označení textem, obrazem nebo geometrickým tvarem stránky v PDF souborech. Umístí firemní logo nebo informační značku jako "Koncept", "Tajné", "Kopie" apod. do PDF souborů. Nástroj umožňuje názorné vytvoření finálního objektu známky z mnoha základních objektů jako: text, připravený obrázek, geometrický tvar nebo obsah stránky z jiného PDF dokumentu.

Vytvoření značky

Grafický editor je přizpůsoben k vytvoření modelu značky kombinováním různých objektů. Hotová známka k značkování stránky PDF může být jednoduchá, jako text nebo zvolený symbol, ale také složitější kombinace různých objektů. Existuje také možnost vytvořit šablonu značek a uložit, aby bylo možné ji kdykoliv použít.

Stamp/Watermark composition dialog screenshot

Typy dostupných objektů pro známkování:

Sestavení znaku je založeno na přidávání objektů a jejich umístění za pomoci WYSIWYG rozhraní a je standardně nastaven na formát A4. (WYSIWYG = What You See Is What You Get = "Co vidíš, to dostaneš", označuje způsob tvorby dokumentů v počítači, kdy to co vidíte na obrazovce je totožné s výsledným vzhledem např. tištěného dokumentu) Známku lze dotvořit až do finální podoby, jak má vypadat, včetně různých vlastností, jako barva, velikost a měřítko. Na horním snímku je ukázka textové značky k označení dokumentu.

Objekty známek mají běžné vlastnosti, ale detaily je třeba upravit, např.:

Většina položek se nastavuje intuitivně a hodnoty musí být větší než nula. Nastavené specifické hodnoty berou tyto v potaz, jako šířka a výška stránky, nebo poměr ke stránkovým hodnotám.

Nastavení průhlednosti lze využít, pokud chceme zobrazit více než jeden objekt. Objekty v popředí překrývají objekty na pozadí. Nastavením průhlednosti vrstvy lze toto pořadí obrátit.

Nastavení okrajů

Nástroj okraje, lze vyvolat kliknutím na ikonu mřížky, a používá se k nastavení okrajů na stránkách určených k označení. Poskytuje možnost jak umístit značku mimo obsah strany, a vymezit danou pozici známky. Má pouze vliv na obsah strany, nikoliv na objekt značky.

Set margins dialog

Na úpravu okrajů máme dvě možnosti. Nastavíme pevný rozměr okrajů od středu stránky, nebo variabilní umístění poměrem ke stránce.

První volba nastaví pevné okraje, zadáním hodnot do jednotlivých políček, dle orientace. Druhá volba je variabilní dle velikosti stránky, což se projeví ve velikosti značky.

Druhá volba lépe překryje prostor, jelikož je variabilní a přizpůsobí svou velikost aktuálně k velikosti stránky.

Vizuální pomůcky jsou ve Wysiwyk rozhraní, aby názorně pomáhaly upravit značku.

Dynamický textový prvek

Pro zvolení dynamického textového objektu zatrhneme políčko "Dynamický" a dále zvolíme "Vytvořit", čímž otevřeme dialog pro vytvoření cílového textového objektu.

Dynamic text use hint

Tyto neměnné tvary budou nahrazeny dynamickým textovým objektem v reálném čase značkovací operace.

Pouze na obrázku uvedené vzory, jsou považovány jako dynamické. Složení známky může být např. Značkování [D - datum] a [T - čas] převzatý z [U - účtu uživatele Windows]

[X#] je velmi efektní dynamický objekt. Do tohoto znaku můžeme zakomponovat výstup z externí aplikace jako zdroj textového objektu. V nastavení dynamického textu, viz obrázek, musí být v zadání uveden externí soubor k použití ( [X1], [X2], atd.).

Zmíněná možnost může také vyžadovat, alespoň na přechodnou dobu, nastavení vnější aplikace, aby předala informace, např. čísla stránek k vytvoření dynamické značky. Tato informace je potřebná ke generování měnícího se textu použitelného na označení dokumentu.

Přístup k nastavení dynamického textu zahájíme zatržením políčka "Dynamický" a potom, kdy se nám otevře možnost pokračovat, kliknout na tlačítko "Vytvořit", čímž vstoupíme do dialogu "Nastavení Dynamického textu".

Dynamic text settings screenshot

Na obrázku vidíme dialog k nastavení rozmanitého objektu dynamického textu. Můžeme použít formát času nebo datumu, také formát "Bates číslování" nebo zapojit vnější aplikaci.

Nastavení lze uložit do šablony značek. Každá šablona může mít jiné nastavení. Při dalším používání jsme ušetřeni jednotlivých nastavování.

Nastavení značení stránek

Následující obrázek zobrazuje dialog, kde máme uvedené soubory, které chceme značkovat, můžeme vybrat strany ke značkování, upřesnit režim značky a zvolit možnost uložení.

Stamp/Watermark stamp rules dialog screenshot

Standardně jsou všechny strany dokumentu vybrané k označení. Lze určit jen některé stránky k označení, dle následujícího obrázku s použitím zobrazených pravidel:

Stamp/Watermark page include rules hint help screenshot

Tlačítko "Náhled" slouží k prohlédnutí dokumentu, jak bude vypadat po označení dokumentu, a taktéž se tímto ujistíme, že je vybraný ten správný dokument ke značení. Pokud je všechno dle představ, můžeme zahájit značkování tlačítkem "Označit".

Šablona známek je nastavena na formát A4, jak je popsáno u výstupu z WYSIWYG editoru. Můžeme upravit velikost značky pro značení stránek různých velikostí. Nastavení poměru značky ke stránce, aby udržovala úměrnost s navrženou šablonou. Můžeme také manipulovat s umístěním značky posouváním po ose X nebo Y. Zatržením volby "Vložit na stránku" je tato volba vyřazena.

Při ukládání souboru program rozpozná jinou velikost zdrojového souboru, proto je lépe vytvořit záložní neoznačkovaný soubor, nebo určit jinou složku k uložení označkovaného souboru.